Fakultet

Ovde možete naći sve potrebne informacije u vezi sa nastavnim predmetima Organizacija preduzeća i Menadžment ljudskim resursima koji se izvode na Ekonomskom fakultetu u Kragujevcu.